Kommende foredrag

17.03.20 Foredrag ved Studentersamfunnet i Bergen «Pornoutviklingen i Norge»

07.04.20 Seksualitet og kjønnsinkongurens for lukket gruppe.

27.04.20 Foredrag for Pensjonistforbundet i Bø «Seksualiteten har ingen øvre aldersgrense».

07.05.20 Foredrag HAVO, Skien «Barn, ungdom og pornografi».

13.05.20 Jentekveld i regi av Sparebank 1 Fredrikstad «Kvinnens fantastiske seksualitet».

26.08.20 Foredrag om «Seksualitet og diabetes» på nasjonal diabetes konferanse på Sundvollen.

Tidligere foredrag

09.03.20 Jentekveld på Bamble bibliotek og litteraturhus kl 18.30 «Kvinnens fantastiske seksualitet»

27.02.20 Bufetat Telemark «Kjønnsinkongurens».

28.01.20 Foredrag for ungdomsskolene i Midtre Gauldal » Sex. porno og sånt».

27.01.20 Foredrag for foresatte og andre interesserte  i Midtre Gauldal » Sex. porno og sånt». Kultursalen, Melhus rådhus

27.01.20 Foredrag for ungdomsskolene i Midtre Gauldal » Sex. porno og sånt».

28.11.19 Fagdag i regi av RVTS, Region- Midt «Pornografi, sosiale medier og overgrep- snakk om det!». St.Olavs hospital, Trondheim

14.11.19 Foredrag for kvinner med gynekologisk kreft ved mestring- og læringssenteret STHF

13.11.19 «Seksualitet til glede og til sorg» for GSK i Skien

11.11.19 «Pornografi og sosiale medier- hvordan påvirker det barn/unge?» Redd Barna, Trondheim

02.11.19: Foredrag «Seksualitet til glede og til sorg» for LBK Telemark

31.10.19. Jentekveld i regi av Sparebanken 1 «Kvinnens seksualitet», Parkbiografen, Skien

30.10.19. Foredrag for pensjonistforbundet «Eldre og seksualitet», Gullbring i Bø

24.10 19: Foredrag for kvinnelige urologer/kirurger, Nedre Foss gård i regi av Ferring «Hvordan snakke med pasienter om seksualitet?»

17.10.19: Foredrag ved Stokkan ungdomsskole, Stjørdal. «Pornografi, sex og sånt» 

16.10.19: Foredrag ved Strinda vgs. «Pornografi, sex og sånt» 

15.10.19: Foredrag ungdomsskolen/videregående på Frøya «Pornografi, sex og sånt»

14.10.19: Foredrag ungdomsskolen/videregående på Hitra «Pornografi, sex og sånt»

26.09.19 «Sex under IVF- nytelse eller katastrofe ?! For Merck Norway, Fertilitetsavdelingen Sør, STHF

07.09.19: Foredrag for  LHL Telemark «Seksualitet til glede og til sorg»

06.09.19 «Psyk sex» på Fredagskafeen, Skien

30.08.19 «Psykose og seksualitet» foredrag for post A, Porsgrunn DPS i Langesund

19.06.19: Foredrag «Barn og seksualitet» i Klyveskogen barnehage

06.06.19: Foredrag «Seksuell identitet til glede og til sorg» med Robin Bratlie «Transforming» for SPoR Telemark

27.04.19: inspirasjonsforum for IVF sykepleiere i Oslo

15.04.19: Foredrag/undervisning til prostataopererte med partnere ved Mestrings- og læringssenteret, STHF

10.04.19: Foredrag om eldre og seksualitet ved Borgehaven, Porsgrunn

03.04.19: fagkveld for kreftpoliklinikken, kreftavdelingen og palliativ enhet ved STHF;
Hvordan snakke med kreftpasienter om seksualitet og de utfordringer de står i?

20.03.19: FFO Telemark og Vestfold;
samliv, seksualitet og sykdom.

01.03.19: Lundamo ungdomsskole;
pornografi, sex og sånt.

27.02.19: Ungdomsskolene i Midtre Gauldal;
pornografi, sex og sånt.

26.02.19: POPS, Psykologidagene i Trondheim;
kan pornografi gi barn og unge psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer?

14.12.18: undervisning av Gynekologene ved STHF;
hvordan snakke med pasientene om seksualitet.

05.12.18: Veiledning av personale i Maurtua i forhold til et barn med utfordrende seksuell atferd.

04.12.18: Foredrag for Kverndammen barnehage;
om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep.

28.11.18: Foredrag ved Institusjonen Samtun i Hørte, Telemark
for pasienter med rusproblematikk: Sunn seksualitet.

22.11.18: foredrag for kvinner med gynekologisk kreft ved mestring- og læringssenteret ved STHF.

12.11.18: Foredrag for 3 barnehager, både personale og foreldre;
om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep.

12.11.18: Foredrag for Redd Barna, åpent møte i Skien;
om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep.

07.11.18: Foredrag for studentene ved Universitetet i Porsgrunn;
om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep.

07.11.18: undervisning av personalgruppen ved DPS Porsgrunn;
Hvordan snakke med pasienter om seksualitet.

27.10.18: Veiledning HAVO, STHF
med pasienter med utfordrende seksualitet.

26.10.18: foredrag for pasienter etter sykdom (sykdom og seksualitet) i regi mestring
Læringssenteret i Porsgrunn kommune.

24.10.18: foredrag for SMISO, Telemark;
Sunn seksualitet.

23.10.18: Foredrag om ungdom og seksualitet, inkludert pornografi og sosiale medier
for Amathea stiftelsen i Trondheim.

18.10.18: Veiledning av personale i Maurtua i forhold til et barn med utfordrende seksuell atferd.

03.09.18 Foredrag for Mental helse Telemark;
Seksuelle traumer og veien videre.

11.06.18: Foredrag for Mental helse Telemark;
Sunn seksualitet.

30.05.18: Foredrag om pornografi og sosiale medier
på fagdag for kontorfaglig personale ved STHF.

14.05.18: Foredrag om pornografi og sosiale medier
på fagkonferanse for NSF Telemark.

03.05.18: Undervisning om seksuelle overgrep, senskader og behandling
for legene ved Borgestadklinikken i Skien.

02.05.18: Foredrag for prostata opererte menn om seksualitet
i regi av lærings- og mestringssenteret ved STHF.

24.04.18: «Sexy overgangsalder, myte eller fakta?»
foredrag for privat gruppe i Oslo;

16.04.18: «Sexy overgangsalder, myte eller fakta?»
foredrag for 1,6 millioner klubben i Norge i Trondheim

06.03.18: foredrag om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep
for Maurtua barnehage i Skien .

05.03.18: Foredrag om pornografi og sosiale medier
for fosterforeldre foreningen i Telemark; .

22.02.18: «Seksualitet til glede og til sorg, sykdom og seksualitet»
Foredrag for FFO Telemark; .

31.01.18: «Sexy overgangsalder, myte eller fakta?»
Foredrag for 1,6 millioner klubben i Norge i Oslo;

30.01.18: Foredrag om pornografi og sosiale medier
for kontorfaglig personale ved STHF.

25.01.18: Foredrag for 10. klasse i Fana (800 personer) om pornografi og sosiale medier
i regi av Fana kommune.

10.01.18: Foredrag og veiledning om eldre og seksualitet
ved Gulset sykehjem og bokollektiv, Skien

02.01.18: Foredrag om barn og seksualitet, inkludert seksuelle overgrep
for GBD Harmonien barnehage i Skien.

23.11.17: Foredrag for kvinner med gynekologisk kreft
ved mestring- og læringssenteret ved STHF.

17.11.17: Foredrag om seksualitet og parforhold
for LHL Telemark

15.11.17: Foredrag om pornografi og sosiale medier
for personalet ved DPS Akutt, STHF .

02.11.17: «hvordan snakke med pasienter om seksualitet?»
Undervisning av legene ved Borgestadklinikken i Skien

19.10.17: Foredrag om ungdom og seksualitet, inkludert pornografi og sosiale medier
for Moby stiftelsen i Bergen

27.09.17: Foredrag for pasienter etter sykdom (sykdom og seksualitet)
i regi mestring – læringssenteret i Porsgrunn kommune.

08.06.17: Foredrag for pasienter med MS og deres partnere om kronisk sykdom og seksualitet.
Regi av MS foreningen.

07.06.17: Foredrag for prostata opererte menn om seksualitet
i regi av lærings- og mestringssenteret ved STHF

06.06.17: Underviste voksne mennesker med Asberger syndrom om relasjoner og seksualitet
i regi av HAVO, STHF.

01.06.17: Heldagsundervisning for ansatte ved GREP og i boliger for funksjonshemmede
i regi HAVO «funksjonshemming og seksualitet».

04.05.17: Underviste lis legene om behandling av overgripere
ved STHF.

3.05.17: «seksuelle overgrep, senskader og behandling»
underviste Allmennpoliklinikken og ROP, Porsgrunn STHF.

27.04.17: Underviste lis legene om seksuelle parafilier
ved STHF.

19.04.17: Underviste unge mennesker med Asberger syndrom om relasjoner og seksualitet
i regi av HAVO, STHF.

09.03.17: Møte med Bredtvet kompetansesenter
i forhold til overgrepsutsatt pasient og problemer med innlæringsvansker, nedsatt konsentrasjon etc.

07.03.17: «Seksualitetens historie»
HAVO, årskonferanse i Sandefjord. Blant annet sammen med Jon Gunnar Gausel.

01.03.17: «Hvordan prate med kreftpasienter om seksualitet»
ved Palliativ enhet ved STHF med video overføring til 64 andre enheter i landet, bla til Radiumhospitalet.

Foredragets innhold var informativt for alle deltakerne.

Powerpointpresentasjonen inneholdt godt forklart informasjon og gode bilder.  Sykdom og seksualitet kan for mange være tabubelagte emner,  men Alstad presenterte foredraget på en naturlig måte.

Hun hadde god innsikt i stoffet og presenterte det på en god, informativt og humoristisk måte.

Mye av stoffet som ble presentert var nytt for deltakerne.

FFO Telemark og NRF Telemark fikk svært gode tilbakemeldinger på Alstads foredrag, og vi ønsker å benytte henne igjen ved en senere anledninger.

Berit Wiborg

FFO Telemark og NRF Telemark

Beate Alstad leverer!

Beate Alstad holdt foredraget «Seksualitet fra Mesopotamia til i dag » på SPoR  konferansen i Drammen i 2016.Hun formidler temaer rundt seksualitet med den største selvfølge og får gjennom sin tilnærming publikum til å slappe av på temaer som har vært tiet i hjel. Tema formidles med humoristisk tilsnitt, respekt og alvor. Hun får tilhørerne engasjert og interessert.

Gitte Slåtta

Leder av SPoR Telemark

Ny rammeplan for barnehager sier at vi skal jobbe med Livsmestring og helse.

Et aktuelt tema i dag er barn og seksualitet. Teamet er både naturlig og spennende, men samtidig utfordrende. Hvor begynner vi? Hva kan vi ta opp?

Ansatte og foreldre kan ofte ha svært forskjellige syn på hvordan dette skal sies og gjøres.

Beate Alstad presenterte et meget viktig og informativt foredrag. Hun er en meget varm og inkluderende person som byr på seg selv.

Arbeidet startet allerede neste dag i barnehagen og temaet blir integrert inn som tiltak i neste års årsplan.

Edle Lorentzen Iversen

Styrer/Prosjektansvarlig, Læringsverkstedet Maurtua, Skien