Om Beate Alstad

Jeg underviser både faggrupper og pasienter i klinikken, veileder andre behandlere, holder foredrag, skriver artikler innen fagfeltet, har egen Hverdagsliv spalte annen hver lørdag i TA ( fra 2014) som er Telemarks største avis  og har sittet i styringsgruppen for boken “hva betyr ordene” Seksuell helse for mennesker med forståelsesvansker, funksjonshemming, i 2016.

Jeg er godkjent som sexolog både i Norge (NFKS) og Norden (NACS)som åpner for å arbeide internasjonalt innen faget.

Jeg har nylig vært representant for Helse Sør-Øst i en arbeidsgruppe for utvikling av behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongurens. Høringen ligger nå hos Helse- og omsorgsdepartementet.